.jpg   บริษัท ทุ่งใหญ่การยาง จำกัด   
เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2543 มีการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางแท่งรวมไปถึงยางผสมสารเคมี ซึ่งผลิตภัณฑ์ยางของเราได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 มีขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน
product.jpg   สินค้าของเรา                           
ยางแท่งในปัจจุบันมีปริมาณความต้องการของยางประเภทนี้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นยางที่ง่ายต่อการควบคุมคุณภาพและเป็นวัตถุดิบที่ง่ายต่อการนำไปผลิตและแปรรูปต่อไป
สำนักงาน
tel2.png  โทร : (074) 355253-4   โทรสาร : (074) 355255

โรงงาน
tel2.png  โทร : (075) 355220-1     โทรสาร : (075) 355222