สินค้าของเรา

S__30703656.jpg

สินค้าหลักที่เราผลิตได้แก่ ยางแท่งเอสทีอาร์ชั้น10 ยางแท่งเอสทีอาร์ชั้น 20 ยางแท่งผสมสารเคมี ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานยางแท่งของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท ฯ ของเราได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการผลิตและส่งออกไปยังต่างประเทศ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของเราเป็นไปตามมาตรฐานและเงื่อนไขในการส่งออก

คลิกเพื่อขยายดูภาพ