เกี่ยวกับทุ่งใหญ่การยาง

 

แผนผังกระบวนการผลิตยางแท่งเอสทีอาร์

Screenshot_3.png


ภาพ แผนผังกระบวนการผลิตยางแท่งเอสทีอาร์

 

กระบวนการผลิต