ติดต่อเรา

 
 
 

โรงงาน           

188 หมู่ 3 ถ.ทหารช่าง ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240                                                                                                                                                                                                              โทร : (+66 075) 355220-1     โทรสาร : (+66 075) 355222   

สำนักงาน                                                                               

202/3 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110                                                                                                                                                                                                                        โทร : (+66 074) 355253-4   โทรสาร : (+66 74) 355255